Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Baker

Follow Us:

#forkvisitor – kvalitné gastro služby a zážitok, informácie a prihlasovací formulár

#forkvisitor je blogový projekt zachytávajúci zážitok z *pohostinských zariadení, ktoré poskytujú základné, doplnkové ale i spoločensko – zábavné služby, preto môžete v mesačnom seriály zažiť reštauráciu, čajovňu ba dokonca i disco bar.

Projekt vznikol ako odozva na stále rozvíjajúce sa služby v oblasti gastronómie, ktoré i v našich podmienkach začínajú naberať medzinárodný charakter.


Prihlásenie: 

Klik na formulár : Prihlasovací formulár 

Pre viac info: forkassion@forkassion.com


Hlavný cieľ projektu:

 • zvýšenie povedomia o kvalitných službách, ich poskytovaní a producentoch.

Doplnkové ciele:

 • sieťovanie podnikov,
 • motivácia podnikateľov pre kvalitnejšie poskytovanie služieb v oblasti gastronómie,
 • osvojenie si terminológie cestovného ruchu.

Cieľová skupina:

 • pohostinské zariadenia so základnými, doplnkovými a spoločensko-zábavnými službami.

Činnosti:

 • prezentovanie kvalitných služieb a ich producentov zákazníkom,
 • sprostredkovanie gastronomického zážitku prostredníctvom blogu.

Fázy projektu:

1.  Prípravná fáza

 • Kontakt s podnikom – každý podnik sa môže prihlásiť na našej emailovej adrese alebo telefonicky, môže sa stať, že niektoré podniky oslovíme iniciatívne my z našich doterajších skúseností

2.  Realizačná fáza

 • Stretnutie sa majiteľom /  pracovníkom danej prevádzky –  každý podnik má určité zameranie, z ktorého plynie aj už spomínaný **gastronomický zážitok, ktorý vďaka stretnutiu môžeme zažiť.
 • Rozhovor s pracovníkom / majiteľom prevádzky – spomíname i pracovníkov, pretože od ich informovanosti závisí ich lojalita k podniku a v neposlednom rade aj kvalita poskytovaných služieb.
 • Tvorba blogového seriálu a propagácie daného pohostinského zariadenia.

3.  Záverečná, hodnotiaca fáza

 • Mesačné hodnotenie: štatistické podľa sledovanosti a aktivity
 • Štvrťročné hodnotenie: spätná väzba zákazníkov
 • Polročné: hodnotenie návštevnosti
 • Ročné

cropped-logo1.png


Vysvetlivky:

*pohostinské zariadenia: PO môžeme deliť podľa služieb a to: PO základných služieb (reštaurácia, motorest, jedáleň so samoobsluhou ), PO doplnkových služieb (denný bar, aperitív bar, gril bar, snack bar, pizzeria, bistro, bufet, hostinec, nočný bar), PO spoločensko – zábavných služieb (kaviareň, espresso, cukráreň, vináreň, viecha, pivnica, piváreň, nočný klub, disco klub, internet bar)

**gastronomický zážitok: ako súčasť špecializovaných gastronomických podujatí, alebo zážitok spojený s konzumáciou, prípravou, prezentáciou jedla alebo zoznámenie sa s gastronomickými tradíciami v danom cieľovom mieste (lokalite)

COMMENTS

POST A COMMENT